Maskota Bansi

MASKOTA BANSI

MASKOTA BANSI

Maskota Bansi, maskota RTV Slovenija, je lijep primjer maskote, koja  je aktivna već 8 godina.  Mislite, da maskota Bansi izgleda, da ima 8 godina? Vjerovatno ne.  Maskota Bansi je jedan rijetkih primjera maskota kod nas, koja govori.  RTV Slovenija dobro zna, da kad maskota "progovori"  mora onda zauvijek imati isti glas. Baš zbog toga maskoti Bansi svoj glas uvijek "iznajmljuje" dobro poznati slovenski glumac Zvone Hribar. Baš nam je drago, da maskotu Bansi vidimo često tako na TV-u kao na terenu. Možemo reći, da je maskota Bansi kao Chuck Norris - uvijek u akciji. Pa neka je to na različitim događajima, kod veterinara, u školi ili u studiju gdje snima svoj šou. Bravo Bansi.